85 procent van de Belgen vindt duurzaam en energiezuinig wonen belangrijk, maar gaat wel op zoek naar de goedkoopste optie. Het idee dat er meer in de hoogte moet worden gebouwd, botst op het ‘not in my backyard’-syndroom.

Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van de Real Estate Trust Barometer, een jaarlijks onderzoek bij 1.500 Belgen van het PR-bureau Bereal, gespecialiseerd in wonen en vastgoed, en het adviesbureau WES.

Door de kostprijs zegt 56 procent van de Belgen nog steeds ‘liever’ een bestaande woning te kopen dan een nieuwe woning te bouwen.

De redenen daarvoor zijn niet niet ver te zoeken: de mogelijkheid om de kostprijs van de renovatie te spreiden over de tijd en de iets lagere aankoopprijs. De lagere registratierechten en het BTW-tarief van 6 procent bij de aankoop en renovatie van een bestaande woning (tegenover 21 procent bij nieuwbouw) wegen ook zwaar door in het beslissingsproces tussen de aankoop van bestaand vastgoed en nieuwbouw.

En al even opmerkelijk: meer dan de helft van de Belgen (61 procent) erkent dat er compacter en hoger moet worden gebouwd om het ‘leefbaar’ te houden. Alleen: liever niet in eigen voor- of achtertuin.

Het meest recente vastgoednieuws of een immo-tip waarop u kan bouwen?

Reputatie

Het onderzoek buigt zich ook over de reputatie van de vastgoedsector en haar professionals. Het vertrouwen blijkt ‘minimaal gedaald’ tegenover het jaar voordien. Meer dan de helft van de Belgen (53 procent) heeft qua perceptie nog steeds het meeste vertrouwen in de notaris.

Net als de vorige peiling volgen de architect en de landmeter op plaats twee en drie. Voor het eerst werd ook gepeild naar het imago van de syndicus.

Slechts een op vier Belgen (27 procent) blijkt echt positief te staan tegenover de beheerder van hun mede-eigendommen.

Immobiliënmakelaars worstelen nog steeds met hun imago, net als de projectontwikkelaars. Slechts een op drie Belgen heeft een redelijk tot sterk vertrouwen in hen.

De Real Estate Trust Barometer peilt jaarlijks naar het imago van de vastgoedsector en naar het vertrouwen van de Belgen in de markt.

De klimaatproblematiek heeft invloed op de manier waarop we willen wonen. Dat blijkt uit de Real Estate Trust Barometer, een jaarlijks onderzoek bij 1.500 Belgen. 85% wil graag investeren om duurzamer te wonen. Voor de andere 15% is vooral het financiële aspect een probleem.

85% van de Belgen wil graag investeren om duurzamer te wonen.

Het oderzoek, gevoerd door PR-bureau Bereal en adviesbureau WES, focust dit jaar voornamelijk op duurzaam wonen: het ‘hot topic’ van dit moment. Dat is het althans voor 85% van de Belgen. Zij beweren bereid te zijn om meer te betalen, om zo hun steentje bij te dragen aan het klimaat.

Duur(zaam)

De overige 15% wil dan weer niets weten van duurzaam en energiezuinig wonen. Niet omdat ze het onbelangrijk vinden, wél omdat het voor hen financieel niet haalbaar is.

Niet te dichtbij

Om alles leefbaar te houden in de stads- en dorpskernen, is niet alleen het duurzame aspect, maar ook compacter en hoger bouwen belangrijk. 58,2% van de ondervraagde Belgen is het daar alvast mee eens. Er is wel één probleem: 73,8% wil niet dat dat gebeurt in zijn voor- of achtertuin…

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt men zich op duurzaamheid.

Een duurzaam gebouw moet volgens de Nederlandse rijksoverheid idealiter:

energie besparen
(schaarse) materialen besparen
water besparen
een gezond binnenmilieu hebben
weinig hinder opleveren wat betreft licht, geluid en dergelijke,
niet tot vervuiling leiden, zoals CO2-uitstoot,
uit materialen bestaan die men kan hergebruiken.

Om uniformiteit en duidelijkheid rond de term duurzaam bouwen te verkrijgen zijn binnen en buiten Nederland keurmerken en certificaten ontwikkeld, zoals BREEAM, LEED en GPR. Onder meer het Nederlandse kennisinstituut TNO verricht onderzoek naar methodes voor duurzaam bouwen. Sommige concepten voor duurzaam bouwen, beheren en renoveren betreffen niet alleen afzonderlijke gebouwen maar grotere eenheden zoals woonwijken.

De Nederlandse overheid, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, stimuleert duurzaam bouwen door subsidies en een korting op vennootschapsbelasting. Afhankelijk van het behaalde duurzaamheidsniveau conform de duurzaam bouwen certificaten wordt subsidie of belastingkorting toegekend.

Vergaande energiebesparende vormen van duurzaam bouwen zijn het passiefhuis en de nulwoning.

Wat is duurzaam bouwen?

Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig  energie- en watergebruik. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je voor duurzame en gezonde bouwmaterialen.

Duurzaam wonen hoeft zeker geen handenvol geld te kosten. Het begint met de keuze van je woonplaats en een goed ontwerp. Lees meer over duurzaam bouwen in onze brochure ‘Slim bouwen, levenslang comfort’. Wil je nog meer weten? Raadpleeg onze advieslijst of bekijk de Vlaamse Maatstaf voor duurzaam woningbouw. Deze maatstaf biedt bouwheren en bouwprofessionals een leidraad om hun project duurzaam aan te pakken en maakt het mogelijk de duurzaamheidswinst van die inspanningen te bereken.

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw van een woning, een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De “Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” wil aan architecten een antwoord geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters, particulieren, tuinaanleggers, enz. Omdat de “Waterwegwijzer” een praktische gids wil zijn, bevat hij ook concreet uitgewerkte voorbeelden.


Sleutel op de deur bouwen

Architect Gruwez kan voor u een kant-en-klaar opgeleverde woning ontwerpen. Een huis volgend de term Sleutel op de deur te (of turnkey) bouwen betekend dat ons team instaat voor het volledige concept, ons bureau staat in voor de realisatie van het bouwproject van A tot Z. Architect Gruwez werkt volgens Sleutel op de deur te bouwen zowel bij nieuwbouw als verbouwing.

Villabouw

Wat Architect Gruwez van andere architectenbureaus onderscheidt is de klantgerichte werkwijze op maat. Wij gaan uit van uw persoonlijke bouwwensen en luisteren hier aandachtig naar. De droom van iedere klant resulteert in een uniek bouwprogramma met de stijlkeuze die de klant wenst voor zijn villa (zoals Amerikaans, Engels, hypermodern, klassiek, landelijk, etc.) kan villabouwer Gruwez vertalen naar een concreet ontwerp. Ook voor een appartement bouwen kan u bij ons terecht.